معامله و جابجایی انفال بر خلاف قوانین

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

معامله و جابجایی انفال بر خلاف قوانین

پرسش : مطابق اصل45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت معادن در اختیار حکومت اسلامی و جزءانفال و ثروتهای عمومی میباشد با توجه به این موضوع اشخاص که عموما افراد محلی و کم اطلاعی از مقررات و قوانین میباشند، بعد از اخذ پروانه یا گواهی اکتشاف و یا پروانه بهربرداری به نام خود،که بر اساس قانون معادن فقط اجازه اکتشاف یا بهره برداری برای همان شخص است با توجه به عدم قدرت وتوانائی مالی و تخصصی، بوسیله قراردادهای عادی به شکل بیع و یا تحت عناوین مختلف این حق خودرا به دیگری واگذار و یا منتقل مینماید و در ماده21آئین نامه قانون معادن جهت انتقال پروانه وگواهی اکتشاف وپروانه بهربرداری تشریفات خاصی منجمله موافقت وزارت صنایع،معادن وتجارت تعیین شده است. 1. آیا رعایت تشریفات مقرر در قانون معادن وآئین نامه این قانون صرفا جنبه شکلی دارد و اصل توافق طرفین در جهت انتقال حقوق عینی یا منفعتی آنها نسبت به اموال دولتی و انفال(در فرض سوال معادن)میباشد یا عدم رعایت تشریفات موجب بطلان و بی اعتباری هر گونه توافق و انتقال چه عیناً چه منفعتاً میگردد؟ یا اساسا اشخاص حق دارند حقوق خویش را عیناً یا منفعتاً نسبت به اموال دولتی وانفال را به هر شکلی و تحت هر عنوانی به غیر از طریق مشخص شده در قانون خاص آن و انجام تشریفات قانونی به یکدیگر واگذار کنند؟ 2. آیا قرارداهای خصوصی و خودنوشت فی مابین ایشان تحت هر اسم وعنوانی، شرعاًوقانوناً قابلیت استناد و دارای اعتبار میباشند؟ 3. آیا در صورت تنظیم چنین قرارداهائی برای انتقال گیرنده ایجاد حق وحقوقی میگردد؟
پاسخ : از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید. 1- لازم است مقررات را رعایت کنند. 2-اعتباری ندارد. 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 199