پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

شرایط وجوب زکات فطره [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره به چه شرایطی واجب می گردد؟
پاسخ : زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطرو عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نانخور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را بدهد کافى است.

حکم زکات فطره دانشجویان خوابگاهی [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره دانشجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور که در دانشگاه ها تغذیه مى شوند؛ بر عهده چه کسی است؟
پاسخ : با توجّه به این که دانشجویان محترم معمولا غذا خریدارى مى کنند، هر چند با قیمت نازل باشد، زکات فطره بر خودشان است، یا بر کسى که خرجى آنها را مى دهد.

حکم زکات فطره ی سربازان [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره سرباز به عهده کیست؟
پاسخ : مخارج سربازها در سربازخانه‏ ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند.

فطره کارگران و کارمندان [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره کارمندان و کارگران به عهده کیست؟
پاسخ : هرگاه انسان کسى راکند و شرط نماید که مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتکار) باید فطره او را هم بدهد، ولى در مورد کارگرانى که مخارج آنها بر عهده صاحب کار است و این مخارج جزئى از مزد آنها محسوب مى‏شود، فطره آنها بر صاحب کار واجب نیست، همچنین در میهمانخانه‏ ها و مانند آن، که معمول است کارکنان غذاى خود را در همان‏جا مى‏خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب مى‏شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب کار.

حکم زکات فطره طفل شير خوار [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره طفل شیر خوار به عهده کیست؟
پاسخ : طفل شیر خوارى که از مادر یا دایه شیر مى‏خورد، فطره او بر کسى‏ است که مخارج مادر یا دایه را مى‏پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسى واجب نیست، نه بر خودش و نه بر دیگرى.

تعریف شخص غنیّ در احکام شرعی [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : در احکام شرعی به چه کسی غنىّ گفته می شود؟
پاسخ : غنى کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد، یا ازطریق کسب و کار به دست مى‏آورد و اگر کسى چنین نباشد فقیر است، زکات فطره بر او واجب نیست و مى‏تواند زکات فطره بگیرد.

حکم زکات فطره زن در صورت عدم دریافت نفقه از شوهر [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره زنی که شوهرش نفقه او را نمی دهد بر عهده کیست؟
پاسخ : زنى که شوهرش مخارج او را نمى‏دهد و نانخور دیگرى است فطره‏اش بر عهده کسى است که نانخور او مى‏باشد و اگر زن غنى است و از مال خود خرج مى‏کند باید شخصاً فطره را بدهد.

وظیفه شخص در صورت عدم پرداخت فطریّه او که بر دیگری واجب شده [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب شده باشد ولی او نپردازد تکلیف چه می باشد؟
پاسخ : اگر زکات فطره انسان بر دیگرى واجب باشد، بر خود او واجب نیست، ولى اگر کسى که بر او واجب است نپردازد احتیاط واجب آن است که اگر مى‏تواند خودش بدهد.

حکم پرداخت فطریّه کسی که بعد از غروب نانخور گردیده [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : پرداخت زکات فطره کسی که بعد از غروب شب عید فطر نانخور گردیده، چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا کسى نانخور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولى واجب نیست.

حکم زکات فطره کسی که در هنگام غروب بی هوش باشد [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : اگر شخصى هنگام غروب شب عیدفطر بیهوش باشد آیا زکات فطره از او ساقط است؟
پاسخ : بیهوشی سبب سقوط زکات فطره نمى شود.

حکم فطریّه در صورت رفع موانع آن قبل یا بعد از غروب [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : اگر کسی قبل یا بعد از غروب آفتاب، بالغ یا غنی شود زکات فطره بر او واجب می باشد؟
پاسخ : اگر پیش از غروب، بچهشود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنى‏ شود، باید زکات فطره را بدهد، ولى اگر بعد از غروب باشد زکات فطره بر او واجب نیست، هر چند مستحب است اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد.

حکم زکات فطره جنین [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : آیا باید برای جنین در شکم مادر (چه قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن ) زکات فطره پرداخت نمود؟
پاسخ : فطریه بر جنین درون شکم مادر واجب نمی شود.

حکم زکات فطره کسی که روز آخر ماه فوت کند [کسانی که زکات فطره بر آنان واجب است ]

پرسش : زکات فطره کسی که روز آخر ماه مبارک رمضان فوت کند چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟
پاسخ : هرگاه کسى بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود، باید فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند، ولى اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست و در صورتى که عیالاتش داراى شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید زکات فطره را بپردازند.
تعداد صفحات : 1