احکام مرتبط با شبیه‌سازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام مرتبط با شبیه‌سازی

پرسش : با توجّه به پيشرفت علم پزشكى و ژنتيك و موفقیت انسان در توليد غيرجنسى گوسفند، موش و مانند آن و قابلیت اجراى اين عمل در توليد غیرجنسی انسان و ترميم اعضا، لطفاً بفرماييد: الف) آيا انجام چنين عملى (توليد انسان كامل از طريق شبیه‌سازی) شرعاً صحيح است؟ ب) آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً صحيح است؟ ج) با فرض اجراى چنين عملى در خارج از ممالك اسلامى و پيدايش چنين موجودى، آيا اين موجود می‌تواند به دين اسلام مشرّف شود؟ د) آيا می‌توان با چنين موجودى معاشرت و معامله كرد؟ هـ ) ازدواج با چنين موجودى چه حكمى دارد؟ و) آيا می‌توان از چنين انسانى ارث برد؟ ز) آيا او می‌تواند ازدواج كند؟
پاسخ : الف): اين كار ممكن است ذاتاً اشكالى نداشته باشد ولى با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعى و اخلاقى كه بر آن مترتّب می‌شود، شرعاً مجاز نيست بعلاوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام كشت سلول مشابه در رحم انسان گردد، از اين نظر اشكال ديگرى متوجّه آن می‌شود. ب): اشكالى ندارد، مشروط بر اينكه مستلزم كار حرام خاصی نبوده باشد. ج): تشرّف چنين انسانى به دين اسلام بی‌مانع است. د): اشكالى ندارد انسانى است همانند ساير انسان‌ها. ه): ازدواج و نكاح او با هركس جز محارم، يعنى كسى كه سلول از او گرفته‌شده، يا در رحم او پيوند زده‌شده، بی‌مانع است. و): چنين موجودى از كسى ارث نمی‌برد همانند فرزندان رضاعى كه محرم هستند و ارث نمی‌برند. ز): آرى، از اين نظر فرقى با ساير انسان‌ها ندارد.
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1335