پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مانع ارث بودن جرح [موانع ارث]

پرسش : اگر شخصی پدرش را بزند و محکوم به پرداخت دیه شود و دیه را بپردازد بعدا پدر بر اثر مثلا سکته فوت کند آیا آن پسر از آن دیه ارث می برد؟(یعنی آیا لا ميراث للجارح هم داریم؟)
پاسخ : در فرض سؤال ارث نمی برد.

مانع ارث بودن قتل تسبیبی [موانع ارث]

پرسش : آیا قتل تسبیبی از موانع ارث است؟
پاسخ : قتل تسبیبی یا مباشری در هر صورت مانع ارث است.

اگر قاتل تنها ورثه متوفی باشد [موانع ارث]

پرسش : اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد ؟ اگر برادر قاتل بر پرداخت دیه توافق کند، امّا قبل از دریافت دیه فوت کند، در این صورت قاتل دیه را باید به چه کسی بپردازد (به امام)؟ یا اینکه بحث مالکیت فی الذمه پیش می آید؟
پاسخ : در صورتیکه کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر ازهمسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و در اگر قاتل تنهاوارث باشد حق به امام منتقل می شود.

ارث نبردن جانی از دیه [موانع ارث]

پرسش : در صورتى که خانمى از شوهرش، به اتّهام ضرب و جرح، شکایت نماید، و پس از محکومیّت زوج،زوجه فوت نماید، لطفاً بفرمایید: الف) در فرض عدم انتساب فوت به شوهر، آیا زوج از دیه ضرب و جرح که خود مسؤول پرداخت آن است، ارث مى برد؟ ب) در صورت انتساب قتل به شوهر، در سه صورت عمد، شبه عمد و خطاى محض، آیا حکم مسأله تفاوتى پیدا مى کند؟
پاسخ : شخصى که جنایتى کرده خودش از دیه آن ارث نمى برد، بنابر احتیاط واجب، ولى اگر جنایت غیر عمدى باشد ارث مى برد.

معاونت در قتل عمد توسط ورثه [موانع ارث]

پرسش : آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟
پاسخ : در صورتى که معاونت به شکلى باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هردو از ارث محرومند امّا اگر به این صورت نباشد، مثل این که سلاحى در اختیار قاتل قرار داده، یا جاى مقتول را به او نشان داده، این گونه معاونت، مانع از ارث نیست.

ارث نبردن فرزند زنازاده از مادر [موانع ارث]

پرسش : آیا فرزند زنازاده از مادر ارث مى برد؟
پاسخ : ارث از حقوق قانونى است و فرزند غیر شرعى و غیر قانونى نه از پدر ارث مى‏ برد و نه از مادر؛ ولى احکام دیگر مانند نفقه و حضانت و محرمیت را دارد.

ارث قاتل از مقتول [موانع ارث]

پرسش : اگر شخصی مرتکب قتل عمد یا خطأ شود آیا او از مقتول ارث می برد؟
پاسخ : هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمى‏برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث مى‏برد (مثل اين‏كه سنگى به هوا پرتاب كند و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل بنابر احتياط ارث نمى‏برد.

ارث قاضی که حکم اعدام پدرش را بدهد [موانع ارث]

پرسش : اگر قاضی حکم اعدام پدر خود را بدهد آیا از پدرش ارث می برد؟
پاسخ : قاضی در فرض مذکور ارث می برد.

ارث قاتل جنین از سهم الارث او [موانع ارث]

پرسش : اگر جنينى كه يكى از وراث است توسط يكى ديگر از وارثان قبل از تولد به قتل برسد (به دليل اين كه سهم الارث بيشترى به قاتل برسد و يكى از وارثان حذف شود)اولا:آيا شخص قاتل به همان سهم الارث خود دست خواهد يافت يا به دليل قتل يكى از وارثان از ارث محروم خواهد شد؟ ثانيا:تكليف ارث آن جنين كه قبل از تولد به قتل رسيده است چيست؟
پاسخ : سهم الارث را می برد ولی باید دیه جنین را بپردازد و جنین تا متولد نشود ارثی ندارد.

ارث مسلمان و کافر از همدیگر [موانع ارث]

پرسش : آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث می برد؟
پاسخ : مسلمان از كافر ارث می برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

معاونت در قتل [موانع ارث]

پرسش : آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار مى رود؟
پاسخ : در صورتى که معاونت به شکلى باشد که قتل به هر دو نسبت داده شود، هم قاتل و هم معاون، هر دو از ارث محرومند امّا اگر به این صورت نباشد، مثل این که سلاحى در اختیار قاتل قرار داده، یا جاى مقتول را به او نشان داده، این گونه معاونت، مانع از ارث نیست.
تعداد صفحات : 1