عدم تبدیل حبس مدت دار به وقف

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

عدم تبدیل حبس مدت دار به وقف

پرسش : اگر شخصي صد و بيست سال پيش در وصيتنامه خود قطعه زمين متعلق به خود را به مدت نود سال حبس و نحوه خرج منافع را مشخص نمايد و اولاد أيشان در طي اين سألها و پس از تأسيس سازمان ثبت و إلزام قانوني در أخذ سند مالكيت، براي عمل نمودن به وصيت پدر و جلوگيري از نقل و انتقال أقدام به أخذ سند تحت عنوان وقف نمايند در حاليكه هيچ وقفنامه اي تنظيم ننموده و حبس مدتدار را در معناي وقف دانسته باشند أيا پس از صد و بيست سال از تاريخ حبس إمكان استرداد وجود دارد؟
پاسخ : در فرض سوال هر گاه ثابت شود آن زمین حبس مدت داری بوده بعد از این مدت به ورثه آن زمان می رسد.
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 12