معنی ترک اولی پیامبران

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

تکلیف قرارداد مزارعه در صورت عدم سود [احکام مزارعه ]

پرسش : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، تکلیف چیست؟
پاسخ : هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى‏ تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق‏آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

آگاهى به بطلان مزارعه بعد از زراعت [احکام مزارعه ]

پرسش : هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده، تکلیف چیست؟
پاسخ : در فرض سوال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه اين‏كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى‏ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

شرط تملک بخشي از محصول توسط مالک [احکام مزارعه ]

پرسش : اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلًا يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند، آیا صحیح است؟
پاسخ : اشکال دارد.

اگر زارع بدون عذر زراعت نکند [احکام مزارعه ]

پرسش : هرگاه زارع زراعت نكند، تکلیف چیست؟
پاسخ : چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.

تکلیف مزارعه با مرگ زارع يا صاحب زمين [احکام مزارعه ]

پرسش : اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد، تکلیف چیست؟
پاسخ : در فرض سوال، مزارعه به هم نمى‏ خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمى ‏توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

تکلیف مزارعه اگر زراعت ممکن نشود [احکام مزارعه ]

پرسش : هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلًا قنات ها خراب شود و آب قطع گردد، تکلیف چیست؟
پاسخ : در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه مى‏ توان آن را به‏ حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

معنی مزارعه [احکام مزارعه ]

پرسش : لطفا بفرمایید که مزارعه چه نوع معامله ای است؟
پاسخ : «مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلًا بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صيغه ‏اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلًا شده باشد).

شرایط مزارعه [احکام مزارعه ]

پرسش : در معامله مزارعه چه شرایطی لازم است؟
پاسخ : در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است. 4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن‏كنند و به اندازه‏اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6- نوع زراعت را بايد معيّن‏كند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلًا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى ‏كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

موارد امکان فسخ مزارعه [احکام مزارعه ]

پرسش : در چه صورتی می توان مزارعه را فسخ کرد؟
پاسخ : صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى‏ توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى ‏تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

پذیرفتن وکیل از سوى طرفین دعوا در محکمه [احکام وکالت در محاکم ]

پرسش : تکلیف محکمه در پذیرفتن وکیل از سوى طرفین دعوا چیست؟
پاسخ : در عصر ما که قوانین پیچیده شده، و بسیارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفه محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.

کفایت رضایت طرفین در وکالت نزد محاکم [احکام وکالت در محاکم ]

پرسش : آیا در وکالت در دعاوى و محاکم، شرایط خاصّى معتبر است، یا همانند سایر وکالتها مى توان با تراضى طرفین اقدام کرد؟
پاسخ : مى توان با رضایت طرفین اقدام نمود.

وکالت از طرف موکل در محاکم [احکام وکالت در محاکم ]

پرسش : نظر حضرتعالى راجع به وکالت در دعاوى از طرف موکلّ نزد محاکم چیست؟
پاسخ : هرکس مى تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند، که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

وکالت در کارهای حرام [موارد باطل بودن وکالت ]

پرسش : آیا انجام وکالت در کارهای حرام صحیح است؟
پاسخ : وكالت در كارهاى حرام، مثلًا شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

وکالت در اموری که وکیل قدرت انجام آنرا ندارد [موارد باطل بودن وکالت ]

پرسش : آیا قبول و انجام وکالت در اموری که وکیل قدرت انجام آنرا ندارد، صحیح است؟
پاسخ : وكالت در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلًا يا شرعاً ندارد باطل است.

اطلاع وکیل از باطل بودن ادعای موکل [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : چنانچه فردى که به عنوان وکیل فرد حقیقى و یا حقوقى است متوجّه شود که موکّل او قصد دارد مالى را که شرعاً متعلّق به طرف دعواى موکّلش مى باشد را به طریق قانونى از او خلع ید کند، آیا شرعاً مسؤولیّت دارد یا خیر؟
پاسخ : هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حقّ الوکاله اى در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

وکالت چند نفر از شخص واحد [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : اگر یک فرد چند نفر را وکیل قرار دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى‏شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى‏تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى‏ شود.

صرفه جویی مأمور خرید و استفاده از مبلغ باقیمانده [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : اگر شخصى از طرف اداره ‏اى مأموريت گرفته و صاحب كار به او گفته: «هر چه هزينه جارى شود ما با صورت حساب پرداخت مى‏ كنيم»، و اين فرد در هزينه ‏هاى جارى خود صرفه‏ جويى كند، آيا مى ‏تواند صورت حساب حالت عادى را به صاحب كار ارائه دهد و ميزان صرفه‏ جويى شده را براى خود بردارد؟
پاسخ : اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحب كار از ابتدا متعهد شود كه هزينه‏ هاى جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مى‏كند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى مى ‏تواند صرفه ‏جويى كند و مازاد را براى خود بردارد.

بطلان وکالت با مرگ وکيل يا موکل [موارد باطل بودن وکالت ]

پرسش : اگر وکیل یا موکّل فوت شوند، تکلیف چیست؟
پاسخ : وکالت باطل مى شود.

کناره گیری وکیل از وکالت [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : آیا وکیل خودش می تواند یکطرفه از ادامه کار خودداری کند؟
پاسخ : وكيل هرموقع بخواهد مى‏ تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.

وکیل کردن فرد دیگر از طرف وکیل اول [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : آیا وکیل می تواند فرد دیگری را وکیل انجام کاری که خود وکیل آن شده قرار دهد؟
پاسخ : وكيل نمى‏ تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى‏ تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

انجام معاملات جداگانه در آن واحد از سوی وکیل و موکل [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : اگر وکيل و موکّل در آن واحد معاملات جداگانه اي انجام دهند، حکم چيست؟
پاسخ : هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در اين گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر مي کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام مي کند.

وکالت در خرید [کلیات وکالت ]

پرسش : اگر فردي بگويد: « فلان جنس را (مثلاً) به قيمت هزار تومان براي شما تهيه مي کنم ». چنانچه به قيمت کمتري بخرد مي تواند ما به التفاوت را براي خود بردارد؟
پاسخ : اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و مي تواند حق الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به صورت خرید و فروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو مي فروشم باشد مي تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

شرايط وکيل و موکل [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : وکیل و موکل چه شرایطی باید داشته باشند؟
پاسخ : وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

ضمانت وکيل در صورت کوتاهى در نگهدارى أموال و تصرف در آن [احکام وکیل و موکل ]

پرسش : اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، تکلیف چیست؟
پاسخ : وکیل ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

تعریف وکالت [کلیات وکالت ]

پرسش : عنوان وکالت که در احکام با آن روبرو می شویم به چه معنایی است؟
پاسخ : «وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى‏ تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

صیغه عقد وکالت [کلیات وکالت ]

پرسش : آیا برای تحقق وکالت باید صیغه ای خوانده شود؟
پاسخ : قرارداد وكالت را مى‏ توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملًا به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملًا بفهماند كه قبول نموده است (مثلًا مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.

لزوم معیّن بودن محدوده وکالت وکیل [کلیات وکالت ]

پرسش : آیا کارهایی که به کسی وکالت انجامش را می دهیم باید مشخص باشد؟
پاسخ : هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلًا آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين‏كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.

صلح عمری [کلیات صلح ]

پرسش : صلح عمری به چه صورت است؟
پاسخ :

به این معنا است که مالک یک ملک ، آن را در شرایط بخصوصی به دیگری صلح می کند ؛ به این صورت که :
اولا مالک شرط می کند تا زمانی که زنده است ، منافع ملک متعلق به خود او باشد و ثانیا بعد از فوت مالک یا همان مصالح ( کسی که ملک خود را به صلح می دهد ) ، متصالح ( کسی که صلح به نفع او شده است ) به طور شش دانگ مالک مال و منافع آن شود .

تعداد صفحات : 645