پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

غسل روز هشتم و نهم ذى‏ الحجّه [غسل های مستحب ]

پرسش : انجام غسل در روز ترویه و عرفه چه حکمی دارد؟
پاسخ : می توانند در روز هشتم و نهم ذى ‏الحجّه كه روز «ترويه» و روز «عرفه» نام دارد به قصد ثواب و رجاء غسل انجام بدهند.

شرایط قربانی مستحب [متفرقات قربانی]

پرسش : شرائط قربانی مستحب چیست؟ و آیا چند نفر می توانند یک قربانی انجام دهند؟
پاسخ : در مورد قرباني توجه به چند نکته لازم است: 1- قرباني کردن تنها براي حاجياني که در حال انجام مناسک حج هستند و همچنين براي کساني که نذر قرباني دارند واجب است و بر ديگران واجب نيست؛ گرچه مستحب است. 2- در قرباني مستحب، عدم نقص و سن و جنس خاصي لازم نيست؛ البته کمتر از گوسفند و بز حکم قرباني را ندارد. همچنين چند نفر مي توانند با هم شريک شوند و يک حيوان قرباني کنند. 3- ثواب اين کار را مي توانند به مردگان و زندگان هديه کنند. 4-شايسته است بخشي از گوشت قرباني را به نيازمندان بدهند.

منظور از قربانی مستحبّ [قربانی]

پرسش : آیا مطلق قربانی کردن در هر زمانی استحباب دارد؟ آیا قربانی که پای عروس و یا برای خرید خانه و ماشین انجام می دهند مستحب است؟
پاسخ : اگر منظور از قربانی کشتن گوسفند به عنوان رفع بلا و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان و مومنان برای رفع مشکلات و قضای حاجات باشد مستحب است.

انجام یک قربانی به نیت چند نفر [قربانی]

پرسش : آیا می توان یک قربانی را به نیت چند نفر انجام داد؟
پاسخ : در قربانی مستحب اشکالی ندارد، همچنين چند نفر مي توانند با هم شريک شوند و يک حيوان قرباني کنند.

محجوریت دیوانه و سفیه [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که دیوانه و یا سفیه شده می تواند در اموال خود تصرف کند؟
پاسخ : «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.

محجوریت مجنونی که با مصرف دارو عاقل می شود [اسباب حجر]

پرسش : حکم حجر شخصى از طریق دادگاه و گواهى کمیسیون روان پزشکى اینگونه تشخیص داده شده که وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمکّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین شخصى و قیّم وى چیست؟ آیا در حال بهبودى به وسیله مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟
پاسخ : چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است، که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى مى شود.

محدوده تصرفات انسان در زمان حیات [مفهوم حجر]

پرسش : آیا انسان می تواند در اواخر عمر خود قبل از مرگ به هر مقداری که بخواهد در اموال خود تصرف کند یا به کسی ببخشد؟
پاسخ : انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به شرط این که کاملا هوشیار باشد.

محجوریت بچّه نابالغ [اسباب حجر]

پرسش : آیا بچه اجازه تصرف در اموال خود را دارد ؟
پاسخ : بچه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل»در پسران كامل شدن 15 سال قمرى و وارد شدن در 16 سالگى است؛ و در دختران كامل شدن 9 سال قمرى و وارد شدن در 10 سالگى است و با توجه به این که هر سال شمسى 11 روز بيشتر از سال قمرى است بنابر اين با محاسبه اين تفاوت و احتساب سال كبيسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسى حدوداً 14 سال و 6 ماه و 20 روز و زمان بلوغ در دختران 8 سال و 8 ماه و 25 روز مى‏باشد «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت لازم به ذکر است که درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين‏كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.

محجوریت فرد ورشكسته [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که ورشکسته شده می تواند در اموال خود تصرف کند؟
پاسخ : كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‏ اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند در صورت صدور این حکم از طرف حاكم دیگر حق تصرف در اموال خود را ندارد.

محجوریت دیوانه ادواری [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که به صورت ادواری دیوانه می گردد نیز حق تصرف در اموال خود را ندارد؟
پاسخ : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى‏كند صحيح نيست.

تعریف حَجْر [مفهوم حجر]

پرسش : لطفا بفرمایید که حَجْر به چه معنایی است؟
پاسخ : حالتی که باعث ممنوعیت از تصرف در اموال شود.

تعرف محجور [مفهوم حجر]

پرسش : به چه کسی محجور گفته می شود؟
پاسخ : کسی که از تصرف در اموال ممنوع شده باشد

رابطه بلوغ و رشد [اسباب حجر]

پرسش : آیا بین بلوغ و رشد رابطه ای وجود دارد و یا می توان سنّ بلوغ را نشانه رشد قرار داد؟
پاسخ : بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است.

وجود آب دهان، بينى، عرق و موى حيوان حرام گوشت در لباس [متفرقه نگهداری حیوانات]

پرسش : اگر آب دهان، بينى، عرق و موى حيوانی که از آن نگهداری می کنیم در لباس باشد، نماز با آن چه چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه آب دهان یا بینى یا رطوبت دیگرى از حیوان حرام گوشت (مانند گربه) در بدن یا لباس نمازگزار باشد مادام که عین آن برطرف نشده نماز با آن اشکال دارد، امّا اگر خشک شود و عین آن برطرف گردد نماز صحیح است.

آب نیم خورده حیوانات [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : آب نیم خورده حیوانات چه حکمی دارد؟
پاسخ : آب نيم خورده «حيوانات نجس» مانند سگ و خوک نجس است، امّا نيم خورده حيوانات حرام گوشت (مانند گربه و جانوران درنده) پاک است هرچند خوردن آن مکروه است.

کشتن حیوانات موذی [حقوق حیوانات]

پرسش : کشتن و از بین بردن حیوانات موذی چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر هیچ راه دیگری برای دور کردن این قبیل موجودات وجود نداشته باشد کشتن آن ها مانعی ندارد.

هزینه های نگهداری حیوانات [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : نگهدارى از حیوانات ماهانه مبلغى هزینه در پى دارد، مانند دانه اى که براى قنارى یا طوطى مى خرند، یا کاهو یا سبزى که براى خرگوش، خریده مى شود. چنین هزینه هایى چه حکمى دارد؟
پاسخ : این هزینه ها مادامى که به اسراف منتهى نشود، ایرادى ندارد.

کشتن و آزار حیوانات غیر موذی [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : کشتن و آزار حیوانات غیر موذى چگونه است؟ محبّت به آنان چه حکمى دارد؟
پاسخ : کشتن و آزار حیوانات غیر موذى اشکال دارد، و حمایت از آنان خوب است.

نگهداری بعضی از پرندگان [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : آیا نگهداری پرنده های زینتی در قفس در خانه نیز طبق احادیث پیامبران سبب برکت خانه و دفع شیاطین می شوند؟
پاسخ : معروف در روایات کبوتر، خروس و پرستوست نه هر پرنده ای

عدم منع نگهداری حیوانات مفید [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : نگهدارى از حیوانات چه حکمی دارد؟ اگر فایده اى بر نگهدارى حیوان مرتّب نباشد، یا صرفاً براى زیبایى، یا صداى خوش آن باشد مثل قنارى یا مرغ عشق؛ نگهدارى از آنان چه حکمى دارد؟
پاسخ : نگهدارى حیوانات مانعى ندارد. ولى سزاوار است افراد با ایمان هدفى از آن داشته باشند هر چند استفاده از زیبایى و صداى خوش آنها باشد در ضمن باید این امر به اسراف کارى منتهى نشود.

کشتن عمدی حیوان بی آزار [حقوق حیوانات]

پرسش : میخواستم بدانم حکم کشتن یک حیوان از روی عمد چیست؟ (حیوان حلال گوشتی که آزاری هم ندارد.) و چگونه باید جبران کرد؟
پاسخ : چنانچه مالکی دارد باید قیمت آنرا به مالکش بدهد و اگر مالک خاص ندارد نباید بی جهت حیوان را کشت.

شکار، خرید و فروش حیوانات در حال انقراض [متفرقه نگهداری حیوانات]

پرسش : شکار، خرید و فروش حیواناتى که در حال انقراض مى باشند و از منابع طبیعى به شمار مى روند و متعلّق به همه مردم هستند، چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگونه عملى که سبب انقراض حیوانات شود، و از این ناحیه ضرر و زیانى به جامعه برسد، جایز نیست.

کشتن و آزار حیوانات بی آزار [حقوق حیوانات]

پرسش : کشتن و آزار حیوانات بی آزار چه حکمی دارد؟ برای جبران تکلیف چیست؟
پاسخ : کشتن و آزار حیوانات غیر موذى اشکال دارد، و حمایت از آنان خوب است؛ ضمنا در صورت کشتن حیوانات غیر موذی، چنانچه مالکی دارد باید قیمت آن را به مالکش بدهد.

عدم تفاوت حکم انواع سگ [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : معروف است که «تازى» (سگ شکارى) در احکام نجاست و طهارت با سگهاى دیگر تفاوت دارد. شاید دلیلش این باشد که ـ طبق آنچه در تاریخ آمده ـ اعراب (پس از اسلام) از رفت و آمد تازى به خیمه ها ممانعتى نمى کردند، و تازى حقّ داشت در خیمه با آنها بخوابد، و آن را هدیه اى از سوى خدا مى دانستند. آیا تفاوتى میان تازى و سایر سگها در نجاست مى باشد؟
پاسخ : تفاوتى از این جهت میان سگها نیست، و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ، و پاسبانى از گلّه. و در کتب فقهى ما درباره این سه نوع سگ بحث شده، و به عنوان «کلب الحارس» و «کلب الماشیه» و «کلب الحایط» از آنها یاد شده است.

نگهداری از سگهای پرورشی [احکام نگهداری حیوانات]

پرسش : میخواستم ببینم آیا نگهداری از سگهای پرورشی که دارای شناسنامه هستند و واکسیناسیون می شوند دارای ایراد میباشد؟
پاسخ : چنانچه فایده ای از قبیل پاسبانی خانه و گله و صید و مانند آن داشته باشند مانعی ندارد.

حداقل زکاتي که بايد به فقير داد [مصرف زکات ]

پرسش : حداقل زکاتی که باید به فقیر داده شود چه مقدار می باشد؟
پاسخ : احتياط واجب آن است كه به هر فقير از زكات نصاب اول نقره (يعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) كمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مى‏دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.

مصرف زکات برای پرداخت دیون زکات دهنده [مصرف زکات ]

پرسش : آیا شخص مقروض می تواند زکات گندم خود را در بدهی هایش به مصرف برساند؟
پاسخ : در فرض سؤال، می تواند آن را به حاکم شرع یا کسی که از طرف او مأذون است به عنوان زکات بپردازد و او آن را به شما به علّت بدهی تان بدهد.

جواز خرید کالا از پول زکات در صورت احتیاج [مصرف زکات ]

پرسش : آیا می توان با پول زکات، کالا خریده و به فقیر یا کمیته دریافت زکات داد؟
پاسخ : در صورتی که نیاز قطعی به آن چیز داشته باشند مانعی ندارد.
تعداد صفحات : 645