تجهيز الجثمان الطاهر للإمام الحسن(عليه السلام)

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

تجهيز الجثمان الطاهر للإمام الحسن(عليه السلام)

السؤال: كيف أشارت مصادر أهل السنة إلى عملية تجهيز الجثمان الطاهر للإمام الحسن(عليه السلام)؟
الجواب الاجمالي:
الجواب التفصيلي:

 ابن عساکر به سندش از جابر بن عبدالله نقل کرده که گفت: ما شاهد بودیم هنگامى که حسن بن على از دنیا رحلت نمود، نزدیک بود فتنه اى بین حسین بن على ومروان بن حکم واقع شود. حسن(عليه السلام) به برادرش وصیت کرده بود تا در کنار رسول خدا(صلى الله علیه وآله) دفن شود، واگر در این امر خوف جنگ بود باید در بقیع دفن گردد. مروان از این کار جلوگیرى کرد. وهدف او از این کار این بود که رضایت معاویه را نسبت به خود جلب کند; زیرا از طرف معاویه عزل شده بود. مروان تا زنده بود دشمن بنى هاشم به حساب مى آمد(1).

همچنین در تاریخ آمده که عایشه از دفن الإمام الحسن(عليه السلام) در کنار پیامبر(صلى الله علیه وآله) ممانعت کرد. عبداللّه بن زبیر روایت کرده که شنیدم عایشه در روز دفن حسن بن على مى گفت: چنین چیزى (دفن آن حضرت در کنار پیامبر(صلى الله علیه وآله)) هرگز اتفاق نخواهد افتاد. باید در بقیع دفن شود ونباید در کنار آن سه نفر باشد.(2)

و نیز داوود بن سنان از ثعلبه نقل کرده که گفت ما در روز وفات حسن بن على حضور داشتیم واو را در بقیع دفن کردیم. همانا بقیع را دیدم که از کثرت جمعیت جاى سوزن انداختن نداشت.

ابن سماک مى گوید حسین بن على در کنار قبر برادرش فرمود: خدا ترا رحمت کند اى ابا محمد چرا که... تو پسر سلاله نبوت هستى واز شیر حکمت نوشیدى وبه سوى روح وریحان وبهشت نعیم پرکشیدى. خداوند اجر ما وشما را در این مصیبت زیاد کند، وبه ما وشما در این مصیبت تسلى دهد(3)،(4).

الهوامش: 1. ترجمة الإمام الحسن(عليه السلام) نقلاً عن تاريخ دمشق، ص216، الرقم 349.
2. تاریخ دمشق، ذیل ترجمة الإمام الحسن(عليه السلام); تاريخ اليعقوبي، ج 2 ص214.
3. تاریخ دمشق، ذیل ترجمة الإمام الحسن(عليه السلام).
4. أهل البيت من منظار أهل السنة، علي أصغر الرضواني، ص33.
تاريخ النشر: « 1394/11/28 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 737