خدمات اجتماعی امام سجاد(ع)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

خدمات اجتماعی امام سجاد(ع)

پرسش : امام سجاد(علیه السلام) چه خدمات اجتماعی انجام می دادند؟
پاسخ اجمالی:
پاسخ تفصیلی: يكى از ابعاد درخشان زندگانى امام چهارم، خدمات اجتماعى آن حضرت در آن عصر تاريك است. اين خدمات، چه در ايام بحرانى و پر آشوب مدينه مانند روزهاى «فاجعه حره» و چه در مواقع آرامش كه نيازمندان و تهيدستان در انتظار دست نوازش گرى بودند كه با لطف و كرم به سوى آنان دراز شود، همچنان تا آخر عمر آن حضرت ادامه داشت. تاريخ، نمونه‏ هاى برجسته‏ اى از اين گونه خدمات آن امام را بازگو مى‏ كند:
امام چهارم هزينه زندگى صد خانواده تهيدست مدينه را عهده دار بود.(1)
گروهى از اهل مدينه، از غذايى كه شبانه به دستشان مى‏ رسيد، گذران معيشت مى‏ كردند، اما آورنده غذا را نمى‏ شناختند. پس از درگذشت على بن الحسين تازه متوجه شدند شخصى كه شبانه مواد غذايى و خوار و بار براى آنان مى‏ آورده، على بن الحسين(علیه السلام) بوده است!(2)
او شبانه به صورت ناشناس انبان نان و مواد غذايى را شخصا به دوش مى‏ كشيد و به در خانه فقرا مى‏ برد و مى ‏فرمود: صدقه پنهانى آتش خشم خدا را خاموش مى‏ سازد.(3)
اهل مدينه مى‏ گفتند: ما صدقه پنهانى را هنگامى از دست داديم كه على بن الحسين در گذشت.(4)
حضرت سجاد در طول سال ها به قدرى انبان حاوى آرد و ديگر مواد غذايى را به دوش كشيده شخصا به در خانه فقرا برده بود كه شانه حضرت كوفته شده و پينه بسته بود، به طورى كه پس از شهادت آن حضرت، هنگام غسل دادن جنازه ‏اش، اين كوفتگى توجه حاضران را جلب كرد و وقتى از علت آن پرسيدند، پاسخ شنيدند كه: اين، اثر حمل شبانه كيسه ‏ها و انبان هاى پر از مواد غذايى به در خانه فقرا است.(5)، (6)
پی نوشت: (1). ابونعيم اصفهانى، حليه الاوليا، الطبعه الخامسه، بيروت، دارالكتاب العربى، 1407 ه.ق، ج 3، ص 136؛ سبط ابن الجوزى، تذكره الخواص، نجف، المطبعه الحيدريه، 1383 ه.ق، ص 327؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، تبريز، مكتبه بنى هاشم، 1381 ه.ق، ج 2، ص 289؛ شبلنجى، نورالابصار فى مناقب آل بيت النبى المختار، قاهره، مكتبه المشهد الحسينى، ص 140؛ مجلسى، بحارالانوار، الطبعه الثانيه، تهران، مكتبه الاسلاميه، 1394 ه.ق، ج 46، ص 88؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، تصحيح و تعليق: سيد هاشم رسول محلاتى، قم، موسسه انتشارات علامه، ج 4، ص 154؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارصادر، ج 5، ص 222؛ الشيخ محمد الصبان، اسعاف الراغبين (در حاشيه نور الابصار) ص 219؛ الشيخ عبدالله الشبراوى الشافعى، الاتحاف بحب الاشراف، قاهره، المطبعه الادبيه (افست منشورات الرضى، قم)، ص 136.
(2). على بن عيسى، همان ماخذ، ص 289؛ شبلنجى، همان ماخذ، ص 140؛ ابونعيم اصفهانى، همان ماخذ، ص 140؛ مجلسى،همان ماخذ، ص 88.
(3). على بن عيسى، همان ماخذ، ص 289؛ ابونعيم اصفهانى، همان ماخذ، ص 136؛ سبط ابن الجوزى، همان مأخوذ، ص 327.
(4). ابونعيم اصفهانى، همان ماخذ، ص 136؛ شبلنجى، همان ماخذ، ص 140؛ مجلسى، همان ماخذ، ص 88، الشيخ عبدالله الشبراوى، همان ماخذ، ص 136؛ على بن عيسى، همان ماخذ، ص 313 و 290؛ سبط ابن الجوزى، همان ماخذ، ص 327.
(5). ابونعيم اصفهانى، همان ماخذ، ص 136؛ على بن عيسى، همان ماخذ، ص 289؛ ابن شهراشوب، همان ماخذ، ج 4، ص 154؛ صدوق، الخصال، تصحيح و تعليق: على اكبر الغفارى، قم، منشورات جماعه المدرسين فى الحوزه العلميه بقم المقدسه، 1403 ه.ق، ص 517 و 518.
(6). گردآوري از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1390هـ.ش، ص 300.
تاریخ انتشار: « 1392/03/22 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 3391