İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumat

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumat

Sual : İmam Hadinin (əleyhis-salam) qısa tərcümeyi-halı necədir?
Qısa cavab:
Ətraflı cavab:
Şiələrin onuncu İmamı - İmam Əbul-Həsən Əliyyən-Nəqi Əl-Hadi (əleyhissəlam) hicrətin iki yüz on ikinci ili zil-hiccə ayının on beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad (əleyhissəlam), anası isə hörmətli Səmanə xanım olmuşdur. O, elə əvvəldən fəzilətli və təqvalı bir kəniz idi. (1) Onuncu İmamın ən məşhur ləqəbləri Nəqi və Hadi olmuşdur. O Həzrətə “üçüncü Əbülhəsən” deyirlər. (2)
İmam Hadi (əleyhissəlam) Hicri 220-ci ildə atasının şəhadətindən sonra səkkiz yaşında ikən İmamət məqamına yetişmişdir. O Həzrətin İmamət müddəti otuz iki il, ümumi ömrü isə qırx bir il və bir neçə ay olmuş, hicrətin iki yüz əlli dördüncü ilində isə Samirra şəhərində şəhadətə qovuşmuş və öz evində də torpağa tapşırılmışdır. (3)
İmam Əliyyən-Nəqi (əleyhissəlam) İmam olduğu müddət ərzində aşağıda adları çəkilmiş Abbasi xəlifələrinin müasiri olmuşdur:
Mə’munun qardaşı Mö’təsim (217–227 h.q);
Mö’təsimin oğlu Vasiq (227–232 h.q);
Vasiqin qardaşı Mütəvəkkil (232–248 h.q);
Mütəvəkkilin oğlu Müntəsir (altı ay);
Müntəsirin əmisi oğlu Müstəin (248–252 h.q);
Mütəvəkkilin digər oğlu Mö’təzz (252–255 h.q).
İmam Əliyyən-Nəqi (əleyhissəlam) adı sonuncu çəkilmiş xəlifənin (Mö’təzzin) hakimiyyəti dövründə zəhərlənərək şəhid olmuş və evindəcə dəfn olunmuşdur.

Peinevesht:
1. Təbərsi, “E’lamül-vəra”, səh.355.
2. Təbərsi, “E’lamül-vəra”, səh.355.
3. Həmin mənbə.
Nəşr tarixi: « 1392/07/29 »

Əlaqəli materiallar

İmam Hadinin (ə) şəhadəti

İmam Hadinin (ə) elmi-mədəni fəaliyyətləri

İmam Hadi (əleyhis-salam) və əqidəvi müzakirələr

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) həyatı barədə qısa məlumat

CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 1343