RUHANİ MƏADIN İNKARI

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

Təhlükəsizlik sözü:

İstifadəçi adı:

Şifrə:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
əsasında düz
 

RUHANİ MƏADIN İNKARI

Sual : Nə üçün fəqih və müctehidlər ruhani məadı və meracı inkar edirlər? Halbuki, bəzi keçmiş filosoflar ona inanır və bu haqda dəlil də gətirirdilər ?
Qısa cavab:

Cismani meracın inkarı, Ptolomeyin kainat barəsində nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Çünki onun qənaətinə görə göyün doqquz qatı soğan qabıqları kimi elə bir-birinin üzərində yerləşmişdir ki, onlardan keçmək heç bir vəchlə mümkün deyil. Bu qatları yarıb keçmək qeyri-mümkündür. Bu üzdən insanın həmin maddi bədənlə onlardan keçməyini qeyri-mümkün təsəvvür edirdilər.

 

 

Ətraflı cavab:

Ruhani (cisimsiz) məadı inkar etməkdə məqsəd bu deyil ki, məad yalnız cismani məaddır. Əksinə, məqsəd həm cismani, həm də ruhani məad birlikdədir. Yəni Qiyamət günü həm ruh, həm də bədən yenidən qayıdacaq, öz mükafatlarını, cəzalarını, bir sözlə işlərinin nəticələrini görəcəklər. Bu məsələ son əsrlərdə yaşamış böyük filosoflar arasında da qəbul olunmuş bir əsas kimi tanınmışdır. Quranı-kərimdə də cismani (fiziki) məadı birmənalı şəkildə sübut edən çox saylı ayələr var. Əqaid kitablarında sözü gedən ayələrdən ətraflı şəkildə bəhs edilmişdir. O cümlədən “Yasin” surəsinin sonuncu ayələrini buna misal vurmaq olar. Həmin ayələrdə müxtəlif bəyanlarla bu məsələdən söz açılır.


Cismani meracın inkarı, Ptolomeyin kainat barəsində nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Çünki onun qənaətinə görə göyün doqquz qatı soğan qabıqları kimi elə bir-birinin üzərində yerləşmişdir ki, onlardan keçmək heç bir vəchlə mümkün deyil. Bu qatları yarıb keçmək qeyri-mümkündür. Bu üzdən insanın həmin maddi bədənlə onlardan keçməyini qeyri-mümkün təsəvvür edirdilər. Aydındır ki, bu fərziyyə sıradan çıxmaqla və yerini yeni nəzəriyyə verməklə sözügedən yanaşma da öz-özünə aktuallığını itirdi.

Peinevesht:

Nəşr tarixi: « 1394/01/28 »

Nəşr tarixi: « 1397/07/19 »
CommentList
*Mətn
*Təhlükəsizlik kodu yanlışdır http://makarem.ir
İstifadəçilərin sayı : 17