شال سبزی برای عید غدیر

شال سبزی برای عید غدیر


یک دفعه یک سؤال توی ذهنم جرقّه زد، پرسیدم: «مامان، چرا روز عید غدیر خیلی ها شال سبز می اندازند؟»‌

من هم مثل بابا شال سبزم را دور گردنم می اندازم و در آینه نگاه می کنم. قرار بود مثل هر سال برای عید غدیر به خانه ی پدربزرگ برویم. مامان عیدی ها را توی پارچه های سبز پیچیده بود تا به دوستان و آشنایان هدیه بدهد.

یک دفعه یک سؤال توی ذهنم جرقّه زد، پرسیدم: «مامان، چرا روز عید غدیر خیلی ها شال سبز می اندازند؟»

مامان گفت: «نیکان جان، در روز غدیر، پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم جانشین خودش حضرت علی علیه السلام را به امامت انتخاب کرد. ما مسلمان ها برای این اتفاق بزرگ هر سال جشن می گیریم. امامان خوب ما همیشه در جشن هایشان از لباس سبز استفاده می کردند، برای همین در این روز همه ی کسانی که سید هستند، شال سبز می اندازند و مردم به یاد امام علی علیه السلام به دیدن آن ها می روند و به هم عیدی و هدیه می دهند.

سایز مناسب شبکه های اجتماعی

سایز مناسب چاپ

captcha