عفت هر کس به اندازه غیرت اوست

هر اندازه غيرت انسان بيشتر باشد عفت او هم بيشتر خواهد بود

نگاه به زن نامحرم براى شناختن او جهت شهادت در دادگاه و مانند آن

مسأله 2093ـ نگاه کردن به زن نامحرم براى شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمى از اين قبيل جايز است.

نگاه کردن به عورت ميّت

مسأله 536ـ نگاه کردن به عورت ميّت حرام است ولى غسل را باطل نمى کند.

حق الناس بودن نگاه به خانه مردم

نگاه کردن به خانه مردم که زن نامحرم برهنه است حریم خصوصی حساب میشه حق الناس است؟

فلسفه جواز نگاه به عکس و فیلم زنان غیر آشنا و عدم جواز نگاه در زنان آشنا

چرا میشود فیلم یا عکس زنهایی که نیمه عریان نباشند ولی حجاب کامل هم ندارند و آنها را نشناسیم و همچنین دیدنشان موجب فساد نشود را دید ولی کسانی را که میشناسیم را نمیشود دید؟

نگاه به‌ عکس سربریدن داعش

آیا نگاه کردن به‌عکس سربریدن داعش گناه دارد؟

نگاه کردن به مسابقات گاوبازی

نگاه کردن به مسابقات گاوبازی (حمله گاو به انسان) گناه است؟

 نگاه به رقص بچه

نگاه کردن به رقص بچه اشکال دارد؟

محدوده نگاه به بدن زن در خواستگاری عقد موقت

محدوده نگاه به زن در خواستگاری عقد موقت مانند زنی است که می خواهد با ایشان عقد دائم داشته باشد یا اینکه حکم مسئله فرق دارد؟

نگاه به عکس سربریدن داعش

آیا نگاه کردن به عکس سربریدن داعش گناه دارد؟

نگاه و لمس استخوان میت زن توسط نامحرم

احکام محرم و نامحرم نسبت به استخوانهای میت نیز وجود دارد یعنی نگاه و لمس استخوان میت زن توسط نامحرم جایز نیست؟

لمس و نگاه به اعضای داخلی نامحرم

آیا لمس و نگاه به باطن بدن نامحرم، اعم از دهان، ریه ها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حکم ظاهر را دارد؟

نگاه به مسابقات گاوبازی

نگاه کردن به مسابقات گاوبازی (حمله گاو به انسان) گناه است؟

نگاه سهوی به رقص در فیلم

می خواهم بدانم دیدن رقص آقا که یکدفعه وسط فیلم میرقصدحکمش چیست؟

محل نگاه هنگام دعا کردن

هنگام دعاکردن به کجا باید نگاه کرد؟ به آسمان یا سجده گاه؟

حکم نگاه به سمت راست و چپ قبل از تکبیره الاحرام

آیا نگاه کردن به سمت راست و چپ صف عقب نمازجماعت،قبل از گفتن تکبیراول و بعد از گفتن اقامه استحباب دارد؟

نگاه به بدن مرد نامحرم

درطواف کعبه حکم نگاه کردن به قسمتی از بدن مرد که پوشانده نمیشود، چیست؟

نگاه با لذت در حال احرام

آیا محرم می تواند با لذت به همسر خود نگاه کند؟

نگاه به تصویر زنده خود

نگاه به وب کم که به صورت همزمان تصویر شخص در آن پیدا است حکم آینه برای محرم را دارد؟

نگاه غیر اختیاری به آینه

اگر محرم بی اختیار نگاهش به آینه بیفتد آیا مرتکب کار حرامی شده است؟