پارتی بازی؛ بلای جان استخدام

آدم هايى كه توانايى انجام كار مورد نظر را ندارند، نبايد به واسطه پارتى بازى يا به هر عنوان ديگر استخدام شوند

حقوق کارمند غیر مطلع از عدم رعایت کپی رایت توسط شرکت

من یک برنامه نویسم در یک شرکت برنامه نویسی می کردم در ان شرکت با نرم افزار های بدون رعایت حقوق معنوی برنامه نویسی می کردم حالا فهمیدم که شرکت نرم افزار مزبور که بسیار گران می باشد را کپی می کرده حالا به جز اینکه حقوق من حلال نیست ایا حق دیگری بر عهده من قرار گرفته است ؟

مچگیری کارمند رشوه گیر توسط مسئول

کارمندی به رشوه گیری متهم شده مسئولین برای مچگیری پولی را نشانه گذاری کرده و توسط شخص ثالثی به عنوان رشوه پیشنهاد کرده و متهم قبول میکند در شریعت این عمل چه نام دارد و چه حکمی دارد ؟ آیا مشروعیت دارد؟

وظیفه کارمند نسبت به اجحاف دولت به مردم

اگر شرکتی دولتی پول اضافه از طریق قبض بگیرند ایا در این گونه موارد وظیفه کارمند که در آن شرکت کار می کند چیست؟

درآمد بین سال کارمند

اگر شخصى سال خمسى ندارد و كارمند است، آيا درآمد وسط سال او خمس دارد؟

حکم دریافت حقّ سوابق کارمندی

اگر کارمندى براى کارفرما چندین سال کار کند و کارفرما کلیه حقوق و مزایا، پاداش و مرخصى هاى نامبرده را به طور مرتب پرداخت نماید و علاوه بر این از هیچ کمکى نیز در حقّ کارگر چشم پوشى نکرده باشد ولى پس از چند سال کارگر به میل خود مى خواهد کار را ترک کند، به همین خاطر به کارفرما اظهار مى دارد که سوابق کار این جانب را حساب کرده بپردازید، یعنى مجدّداً به عنوان سوابق کار مى خواهد پول دیگرى از کارفرما بگیرد آیا این پول از نظر قوانین اسلام حرام است؟

حکم درس خواندن کارمند در ساعات اداری

اگر کارمندان در ساعت ادارى که مراجعه کننده نداشته و بیکار هستند، از وقت خود جهت درس خواندن و کسب علم استفاده کنند چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت پول به کارمند اداره برای رفع موانع کاری

اگر کارمند اداره از روی عمد و یا به هر علت دیگری کار ارباب رجوع را انجام ندهد و سبب تضییع حقوق شرعی و قانونی ارباب رجوع گردد؛ آیا ارباب رجوع می توانند پول و یا هدیه ای را جهت تسریع کار و رفع موانع به کارمند بدهد؟

وظیفه کارمند بانک در صورت یقین به مصرف وام بر خلاف قرارداد

در صورتى كه كارمند بانك بداند شخص مراجعه كننده وام را در غير مفاد قرارداد مصرف مىكند، آيا مسؤوليّتى دارد؟

وظیفه کارمند در قبال اطلاعاتی که مسئولش از او در مورد همکارش خواسته

از نظر شرع مقدّس اسلام، اگر مسؤولى از يكى از كاركنان در مورد ديگرى اطّلاعات و مطالبى بخواهد وظيفه فرد چيست؟

حکم اخراج کارمند توسط کارفرما

چنانچه شخصى چندین سال در اداره اى مشغول به کار باشد؛ آیا می توان او را به هرعلتی اخراج کرد؟ با توجه به وجود قانونی که در صورت اخراج، باید مبلغ معیّنى به او بدهند تا از آنجا برود؛ تکلیف کارفرما چیست؟

حکم حقوق کارگر و کارمند در صورت کوتاهی در کار

اگر کارمند یا کارگری به وظیفه خود عمل نکند (مثلا سر وقت در محلّ کار خود حاضر نشود) آیا حقوقى که دریافت می کند اشکال شرعى دارد؟

استفاده غیر قانونی از خانه سازمانی

اگر اداره ای خانه ای را برای کارمند خود تهیه نموده ولی شخص غیر کارمند به صورت غیر قانونی در آن ساکن شده نماز او در چنین خانه ای چه حکمی دارد؟