اقتصاد مقاومتی از آغاز تا فرجام

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا فرجام


اقتصاد مقاومتی زمانى محقق می گردد و چهره واقعى‏ اش نمودار مى‏ شود كه نظام اقتصادی آن با همه ريشه‏ ها و خصوصيات و جزئياتش در متن زندگى‏ پياده شود.‌

اقتصاد مقاومتی از آغاز تا فرجام

نمى توان هم فرهنگ بيگانگان را پذيرفت و اقتصاد لیبرالی را در جامعه گسترش داد و هم توقّع اجراى كامل برنامه هاى اقتصاد مقاومتی را داشت.

بلکه اقتصاد مقاومتی زمانى محقق می گردد و چهره واقعى‏ اش نمودار مى‏ شود كه نظام اقتصادی آن با همه ريشه‏ ها و خصوصيات و جزئياتش در متن زندگى‏ پياده شود.

سایز مناسب دسکتاپ 3840*2160 پیکسل

سایز مناسب صفحات وب 1280*914 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 720*720 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر (برای چاپ لطفا ساختار رنگ را به CMYK تغییر دهید)

captcha