ارمغان اندیشه تکفیر جز کشتار و تخریب چیزی نیست

ارمغان اندیشه تکفیر جز کشتار و تخریب چیزی نیست


اندیشه تکفیر خشونت را به همگان نسبت می دهد و در این بین تفاوتی هم بین شیعه، اهل سنت و مسیحیت و دیگر مذاهب نیست؛ این موضوع نشان می دهد که از دیگر مذاهب و ادیان نیز ظرفیت همکاری با دبیرخانه کنگره مقابله جریان های تکفیری وجود دارد و باید به درستی از آن بهره گرفت‌

حضرت آیت ‌الله العظمی مکارم ‌شیرازى در دیدار حجت الاسلام والمسلمین دکتر زمانی رییس دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری ودیگر دست اندرکاران، از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این دبیرخانه که تاثیر مثبتی در افشای ماهیت جریان های تندرو داشته است تقدیر کردند.

ایشان در ادامه با تاکید بر این که تا زمانی که فرهنگ تکفیر برچیده نشود آثار آن از بین نمی رود، گفتند: ما معتقدیم در راستای مقابله با این اندیشه خطرناک، کار فرهنگی و علمی مقدم بر فعالیت های نظامی و فیزیکی است و باید ریشه تکفیر را بزنیم.

معظم له با بیان این که امروز دنیا نسبت به مساله تکفیر آگاه شده و جهانیان از تکفیری ها متنفر هستند، خاطرنشان کردند: ارمغان اندیشه تکفیر جز کشتار و تخریب چیزی نیست؛ تکفیری ها هرکجا قدم گذاشته اند جز نابودی، تخریب و کشتار چیزی به جای نگذاشته اند.

ایشان یادآورشدند: اندیشه تکفیر خشونت را به همگان نسبت می دهد و در این بین تفاوتی هم بین شیعه، اهل سنت و مسیحیت و دیگر مذاهب نیست؛ این موضوع نشان می دهد که از دیگر مذاهب و ادیان نیز ظرفیت همکاری با دبیرخانه کنگره مقابله جریان های تکفیری وجود دارد و باید به درستی از آن بهره گرفت.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی افزودند: کار به جایی رسیده که عربستان سعودی هم به دلیل تنفر جهانی از تکفیری ها، در ظاهر نسبت به عملکرد جریان های افراطی ابراز ناراحتی می کند.

معظم له تنفر جهانی نسبت به تفکر تکفیر را فرصتی ارزشمند برای مقابله همه جانبه با این اندیشه خطرناک دانستند و اظهار داشتند: ما معتقدیم آرام آرام ریشه تکفیر برچیده خواهد شد و تکفیری ها در آینده نزدیک ریشه کن خواهند شد.

ایشان خاطرنشان کردند: البته در گوشه و کنار هر جامعه ای و هر مذهبی افراد تندرو و افراطی هستند که باید در خصوص آنها نیز فعالیت های لازم و روشنگری درستی صورت گیرد.

معظم له در پایان ضمن دعا برای موفقیت دست اندرکاران دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های تکفیری، فعالیت های آن را مفید، مؤثر و چشمگیر خواندند.

captcha