بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهید

بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهید


پیشنهاد ما به دولت این است که بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهند‌

بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهید

پیشنهاد ما به دولت این است که بیماری سرطان را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهند و به این موضوع توجه کنند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب دسکتاپ 2160*3840 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی اینستاگرام 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha