گزارش تصویری دیدار سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

گزارش تصویری دیدار سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور


دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دیدار کرد.‌

سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با ایشان دیدار کرد.

captcha