مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت ابا عبد الله الحسین، حضرت امام سجاد و حضرت ابالفضل علیهم السلام همراه با عمامه گذاری تعدادی از طلاب با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت ابا عبد الله الحسین، حضرت امام سجاد و حضرت ابالفضل علیهم السلام همراه با عمامه گذاری تعدادی از طلاب با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی


.‌

مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت ابا عبد الله الحسین، حضرت امام سجاد و حضرت ابالفضل علیهم السلام همراه با عمامه گذاری تعدادی از طلاب با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد.

captcha