سخنانی درباره تصویب قطعنامه شوراى امنیت علیه انرژى هسته اى ایران

سخنانی درباره تصویب قطعنامه شوراى امنیت علیه انرژى هسته اى ایران


اینها بى حساب حرف زده اند و دروغ گفته اند و ترویج دروغ کرده اند. از کاهى کوه ساخته اند. این منطق دولتهاى زورمند دنیاى امروز در تمام جهان است!!‌

در این روزها صحبت از تصویب قطعنامه علیه فعالیتهاى مسالمت آمیز هسته اى ایران است. ما عرض مى کنیم که باید فراتر از اینها باید برویم و بگوییم که این قطعنامه منطق دنیاى امروز در مسائل سیاسى و بین المللى است. این را باید به عنوان یک دریچه به یک جهان وسیع تر بگیریم.

سه نکته در این مسأله وجود دارد که در روابط جهانى حاکم است:

1. ادّعاهاى واهى و بى اساس; اجماع جهانى بر ضد ایران شده است. تمام دنیا مى دانند که این اجماع چهار دولتند. آمریکا و سه کشور اروپایى و آن دو کشور دیگر را نیز با تطمیع و تهدید به دنبال خود کشانده اند.

بیش از صد کشور از غیر متعهدها با صراحت اعلام کرده اند که این حق ایران است که بتواند از برنامه هاى صلح آمیز هسته اى استفاده کند. آیا این صدکشور اجماع جهانى نیست و فقط این چهار کشور اجماع جهانى هستند؟

اینها بى حساب حرف زده اند و دروغ گفته اند و ترویج دروغ کرده اند. از کاهى کوه ساخته اند. این منطق دولتهاى زورمند دنیاى امروز در تمام جهان است!! و سر و صداها و هیوهاى بى اساسى در جهان به راه انداخته اند و این ابزار دست آنهاست. به عقیده ما ماهیت سیاست دنیاى امروز غرب را از اینجا مى شود فهمید. این یک نمونه آزمایش است براى تمام دولتها.

2. اینها از بهانه هاها استفاده مى کنند. ایران به صراحت و مکرّر گفته است که ما آمادگى کامل داریم که بازرسان انرژى هسته اى از تمام تأسیسات هسته اى بازدید نمایند. مگر نمى گویید که قانون گفته است که همه دولتها حق استفاده از برنامه هستى دارند، دولت ما نیز مصداق یکى از آنها هست. مگر نمى گویید که دربین همه دولتها باید اعتمادسازى کرد، ما نیز اعلام کرده ایم که براى هرگونه همکارى منطقى آماده ایم. بهانه جویى پایه اى است براى تسویه حسابهاى خصوصى. آن هم بهانه هاى بى اساس!

3. برخورد یک بام و دو هوا و تبعیض هاى بى مورد است. هنوز حرف سیاستمداران اسرائیل توى گوش جهانیان صدا مى کند که ما بمب اتمى داریم و همه دنیا مى دانند که اسرائیل غاصب این سرزمین است ومرتباً هم مردم بى گناه را به قتل عام مى رسانند و صریحاً نیز اعلام مى کنند که بمب اتمى داریم، هیچ کس از این دول زورمند کارى به آنها ندارند ولى به ما مى گویند که به شما شک داریم. این فرهنگ دنیاى امروز غرب است. بنده عقیده ام این است که ملتهاى جهان سوم باید هوشیار باشند و خیال نکنند که این قطعنامه اى فقط بر علیه ایران است. این قطعنامه اى است برضد تمام دنیاى آزاد. با همین منطق هاى بى اساسى که با ایران برخورد کرده اند با آنان نیز چنین مى کنند. اینجانب هشدار مى دهم که دنیا، کشورهاى جهان سوم و کشورهاى آزاد جهان در مقابل این برخوردهاى بى منطق نباید سکوت کنند و همه در مقابل این زورگویى هاى چهار دولت بایستند. حزب الله ثابت کرد که مى توان در مقابل اینها ایستادگى کرد (کَمْ مِّنْ فِئَة قَلِیلَة غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةَ بِإِذْنِ اللهِ).

تازه آنها «فئة کثیرة» نیستند، ما مردم دنیاى آزاد «فئة کثیرة» هستیم.

بنابراین این قطعنامه را فراتر از محتواى خودش به عنوان یک فرهنگ سازى در کل جهان مى توان ارزیابى کرد و از آن نتیجه گیرى کرد.

امیدواریم که خداوند دنیا را از شر این افراد بى منطق و طرفدار تبعیض، دروغگو نجات دهد و جبهه اهل ایمان را پیروز بگرداند، إن شاءالله.

 دفتر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى

1385/10/06

برچسب ها :
captcha