باید به جوانان میدان داد تا سئوالاتشان را مطرح نمایند

باید به جوانان میدان داد تا سئوالاتشان را مطرح نمایند


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مامور بودند هرسئوالی راکه از طرف مردم مطرح می شود به آن پاسخ دهند،بنابر این سئوال بدون پاسخ دراسلام وجود ندارد.‌ ‌

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی، ایشان ضمن تذکر به اساتید حوزه و دانشگاه برای اجازه دادن به جوانان برای طرح سئولاتشان افزودند: برادران روحانی ودانشگاهی باید اجازه دهند تا جوانان سئولاتشان را مطرح نمایند زیرا همه ماوقتی از مادر متولد شدیم چیزی نمی دانستیم ولی به واسطه سئوال کردن آرام آرام مجهولاتمان تبدیل به معلومات شد.
معظم له درادامه فرمودند: ما در قرآن کریم دو آیه داریم که درآن صراحتا به سئوال کردن امر شده است که منظور از اهل ذکردرهر دو آیه همان امامان واهل بیت عصمت وطهارت هستند زیرا عالمترین وکاملترین دانایان آنها هستتند.
این مرجع تقلید شیعیان جهان افزودند: جوانان ما باید شرم وحیا راکنار گذاشته وسئوالاتشان رامطرح نمایند؛ زیرا ما دوگونه شرم وحیا داریم حیای عاقلانه وحیای احمقانه. حیای عاقلانه آن است که انسان با دیدن منظره گناه خجالت کشیده وچشمان خود راببندد وحیای احمقانه آن است که انسان چیزی را نداند وخجالت بکشد سئوالش رابپرسد، بنابراین باید در سئوال کردن شجاع بود.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان با بیان دو روایت بر اهمیت پرسش وپاسخ در جامعه خصوصا از سوی قشر جوان تاکید کردند و فرمودند: رسول گرامی اسلام می فرمایند علم گنجینه است وکلید این گنجینه سئوال است. وهمچنین امیرالمومنین (ع)می فرماید: هیچ کدام از شماخجالت نکشید وهر چیزی را که نمی دانید بپرسید.

برچسب ها :
captcha