حذف آیات مربوط به جهاد، شهادت، و یهود ستیزی از متون درسی مدارس

حذف آیات مربوط به جهاد، شهادت، و یهود ستیزی از متون درسی مدارس


قدرتهای جنگ طلب با ادعای این که در فلان کشور دموکراسی، حقوق بشر یا آزادی وجود ندارد به آنجا حمله می کنند و آن کشور را فتح می نمایند، اما در عمل خود آنان ناقض آزادی وحقوق بشر هستند.‌

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جمع نمازگزاران وروزه داران حرم حضرت معصومه (س) با انتقاد از قدرتهای جنگ طلب واستکباری، ادعاهای آنان مبنی بر راه اندازی جنگ برای دموکراسی، آزادی وحقوق بشر را دروغی بیش ندانستند وفرمودند: قدرتهای جنگ طلب با ادعای این که در فلان کشور دموکراسی، حقوق بشر یا آزادی وجود ندارد به آنجا حمله می کنند و آن کشور را فتح می نمایند، اما در عمل خود آنان ناقض آزادی وحقوق بشر هستند.

ایشان همچنین با اشاره به وضعیت تبعض نژادی درکشورهای غربی افزودند: در حالی که سلطه گران به فکر چپاول منابع سایر کشورها، و پرکردن جیبهای خودشان هستند؛ تماشا کنید و ببینید چقدر ازمردم دنیا منجمله سیاه پوستان در بی عدالتی به سر می برند.

معظم له در ادامه با بیان اینکه قدرتهای جهان، اسلامی را می خواهند که درآن خبری از جهاد و شهادت نباشد ازتوطئه جدید امریکا در فشار برکشورهای عربی برای حذف آیات مربوط به جهاد، شهادت، ویهود ستیزی ازمتون درسی مدارس خبردادند وفرمودند: البته از آنها بیشتر از این هم توقعی نیست تا اسلامی را بخواهند که در آن خبری از شهادت و جهاد نباشد، زیرا آنها نمی توانند با چنین اسلامی کنار بیایند.

ایشان در ادامه با انتقاد از برخی کشورهای مسلمان که با اسرائیل رابطه برقرار کرده اند، مگر اسلام به ما مسلمانان دستور نداده است با کشورهایی که به شما تعرض کرده اند وشما را از خانه و کاشانه تان بیرون نموده اند پیمان دوستی برقرار نکنید، مگر رژیم غاصب اسرائیل مسلمانان را آواره نکرده است و براستی که اگر ما به دستورات اسلام عمل می کردیم هرگز چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

برچسب ها :
captcha