سخنان حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى در خطبه نماز عید سعید فطر

سخنان حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى در خطبه نماز عید سعید فطر


تقوى یعنى احساس خداترسى و احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم تقوى یعنى این که هر زمان برنامه اى در زندگى انسان پیش آید اول حساب کنیم که خدا از این برنامه راضى است یا نه بعد رضایت خلق خدا را به حساب بیاوریم بعد منافع خود را در نظر بگیریم.‌

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى ضمن اداى نماز عید فطر و آرزوى قبولى طاعات براى تمام مسلمین و دعوت آنان به تقوى فرمودند: تقوى یعنى احساس خداترسى و احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم تقوى یعنى این که هر زمان برنامه اى در زندگى انسان پیش آید اول حساب کنیم که خدا از این برنامه راضى است یا نه بعد رضایت خلق خدا را به حساب بیاوریم بعد منافع خود را در نظر بگیریم.

معظم له در این خطبه افزودند با تکیه بر برکات و تقوائى که در پرتو روزه و عبادات ماه مبارک رمضان حاصل شد امت اسلام مخصوصاً جوانان مى توانند در مقابل تهاجم فرهنگى دشمنان و مفاسد آنها ایستادگى کنند. ماه رضمان به همه ما نیروى ایمان و شجاعت و تقواى الهى مى دهد و این سرمایه بزرگى است براى مبارزه با هر گونه فساد مادى و معنوى.
نیروى انتظامى با استفاده از این نیروى الهى باید قوى تر و متین تر با مفاسد اخلاقى برخورد کند و براى تأمین امنیت اجتماعى تلاش نماید، نباید مردم تصور کنند این موجى است گذرا بلکه مطمئن باشند برنامه اى است همیشگى و در راه رفاه و سلامت و امنیت جامعه، بد اندیشان مایوس تر و خداترسان صالح امیدوارتر گردند.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی فرمودند: دولتمردان و مسئولین باید در پرتو نیروى معنوى حاصل از ماه مبارک رمضان در راه خدمت به خلق خدا استوارتر باشند و از جمله بتوانند بر مشکل مهم جامعه یعنى تورم فائق آیند و شاخ غول گرانى طاقت فرسا را بشکنند و کارى کنند که مردم از مسئولین راضى باشند.
ایشان افزودند: اخبارى از نظام اقتصادى ترکیه به ما مى رسد که در آنجا تورم هفتاد درصدى سالهاى گذشته را به هفت درصد رسانده اند. مسئولین باید ببینند آنها چه فورمول و محاسباتى انجام داده اند، تا آنها هم تجربه کنند. چرا ما نمى توانیم تورم مثلا پانزده درصدى را به ده درصد کاهش دهیم؟ علت چیست؟
معظم له افزودند: فکر ایرانى در تمام دنیا مورد قبول است با هم بنشینند و مشورت کنند از نخبه هاى اقتصادى استفاده کنند تا این مشکل اساسى مملکت را حل کنند. مردم توقع زیادى از مسئولین ندارند همین که ببینند مسئولین دنبال حلّ مشکلات هستند امیدوار مى شوند.
ایشان در ادامه افزودند: خداوند به دولت و مسئولین وزارت خارجه نیر به برکت نیروى حاصل از ماه مبارک رمضان قوت و قدرت دهد تا در مقابل دشمنان اسلام تدبیرى بیندیشند که ارتباط میان کشورهاى مسلمان روز به روز بیشتر شود. اخیراً زمزمه هایى از ارتباط کشور ما و مصر به گوش مى رسد به یقین اگر این دو کشور مهم و تأثیر گذار جهان اسلام دست به دست هم دهند راه را بر بدخواهان و کج اندیشان که سعى دارند از اسلام چهره زشتى نشان دهند مى بندند و آینده درخشانى براى مسلمین جهان ترسیم خواهند کرد.

برچسب ها :
captcha